Művészeti ArsPoetica

Érzelmi esztétika -az időszerűség és időtlenség
közötti egyensúly keresésének új érzelmi dimenziója

A stílusok, irányzatok felgyorsult változása jellemző a képzőművészetben és a divatban egyaránt: a koncepció, vagy ötlet elsőbbséget élvezhet a műben (Concept Art), vagy ellenkezőleg, állíthatjuk, hogy a művészet elsősorban esztétikai tevékenység (New Aesthetism), de a mű értelmezését mindig meghatározza a kulturális háttér. A kivitelezés és a kompozíció technikája, az értelmezés és ezt meghatározó összefüggések vizsgálatánál a festészet, mint megoldás és leképezés a kor, kultúra, által feltett kérdésekre újra prioritást kell, hogy élvezzen. A művészet nyelvét nem kell a felfokozott tudományos haladáshoz igazítani, amely olyan sok művészt inspirált a múltban, jelenben egyaránt. A túlpörgött, egzaltált életvitel még jobban elidegenít, kiszakít a kapcsolatokból. A túlzó fogyasztás, amely a hatalmi érdekek manipulációja, elterel, lefoglal, nagyfokú környezetszennyezéshez vezet, és azt firtatni, hogy egy armageddon rövid, vagy hosszú távon következik be, mellébeszélés, inszolencia. A túlzott mennyiségű információ apró igazságaival és temérdek eltévelyedésével csak további eszköz a hatalom gazdasági és ideológiai manipulációjához.Az elmúlt  évtizedben tapasztalt felgyorsult fejlődés és mégis hiátus (hiány), a létezést behálózó ellentétpárok, a mindenre kiterjedő felszínes szabadság és a mélyen gyökerező bizonytalanság paradoxonja, az időszerűség és időtlenség közötti egyensúly keresésének új érzelmi dimenziója az érzelmi esztétika.

Frank Adélnak volt művészeti bemutatkozása Londonban, Párizsban és Moszkvában, Budapesten. A festészetet és a design-t egyenrangúként kezeli, nem távoli művészeti ágként egy szigorú hierarchiában, ezért ruhakollekciói gyakran festményeivel, installációival egybekötött kiállításként jeleníti meg. Londonban a Magyar Nagykövetségen, Belgraviában mutatkozott be, Párizsban egy extravagáns olaj-textil-felfújható guminő-papír-fém szoborinstallációt mutatott be „Modern Venus” címmel a kollekció mellett. Festményein a női szépség terméket testesít meg, ahol a nő a termék eljuttatására predesztinált célállomás, utalva az új esztétikai forradalomra és az iparosított plasztikai beavatkozások eredményére. A statikus és örvénylő, mégis szublimis „Topmodell- Szép éhező” sorozat érzelmi dimenziói tiltakozás korunk túlpörgött, felületes valósága ellen, másrészt leképezése a manipulált, modern nő tökéletes, visszhangtalan szenvedésének.

A megoldás iránya lehet a szakítás a manipulatív trendekkel, az utazás a belső én felé, azért, hogy az integritás és mikrokörnyezet újra felfedezésével visszatérjünk a természetesebb állapotokhoz és tempóhoz. Netovább az elkülönülés, a rejtőzködés vezethet az individuum új nyugalmi állapotához, amelyre építve, amelyből feltöltődve érzelmi harmóniát érhet el. Egyes festmények ikerprodukciók, a művész korszakainak áthidaló alkotásai, melyekhez az alapot szolgáló iparművészeti ruha is társul. A festmények egy részén megjelenő 3D gyűrt varrás applikáció ezt a hatást még jobban erősíti.

Ruhakollekciói nagyvárosi eleganciát sugárzó, a művészeti irányzatok hagyományaira, mély szakmai tudásra építő, és a fantázia határtalanságán szárnyaló öltözékekben kifejezett önállóságra érett nő szabadság élményének kifejezése. Specialitása a tervezői konzultációval egybekötött méretre készítés, mely biztosítja az értékállóság exkluzivitását.

A tervezőt 2014-ben Victor Vasarely Művészeti Díjjal tüntették ki.

Műnyilvántartás által védett tartalom.